Podsumowanie akcji „NURD” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Podsumowanie akcji „NURD”

Data publikacji 10.04.2018

Mysłowiccy policjanci przeprowadzili w poniedziałek na terenie naszego miasta działania „NURD” - dotyczące Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego.

Wczoraj na terenie naszego miasta od godziny 6.00 do 22.00 prowadzone były działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Mundurowi zwracali szczególną uwagę na poruszanie się przechodniów oraz kierujących jednośladami, a także kierowców samochodów naruszających prawa pieszych. Policjanci mysłowickiej drogówki podczas działań ujawnili 36 wykroczenia. 8 wykroczeń popełnili kierowcy, 24 wykroczenia mieli na swoim koncie piesi, a 4 wykroczeń dopuścili się rowerzyści, wśród których 3 było pod wpływem alkoholu. Podczas prowadzonych działań doszło również do 9 zdarzeń drogowych. Wśród pieszych najczęściej dochodziło do łamania prawa poprzez przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Osoby, które popełniły wykroczenia, zarówno piesi, jak i kierowcy byli stosownie karani w zależności od zaistniałego zdarzenia. Funkcjonariusze tłumaczyli uczestnikom ruchu, jak tragiczne w skutkach mogą być nieodpowiedzialne i niezgodne z przepisami zachowania na drodze.