Policyjne działania „Smog" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Policyjne działania „Smog"

Data publikacji 10.05.2018

Policjanci mysłowickiej drogówki wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzą dziś działania pod nazwą „SMOG”. Szczególną uwagę będą zwracać na pojazdy, których stan techniczny może wskazywać na nadmierną emisję spalin do atmosfery. Celem działań jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.

Akcja rozpoczęłą się o godzinie 6.00 i potrwa do godziny 22.00. „Smog” to działania, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policyjne działania ukierunkowane są na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery.

Działania mają również charakter edukacyjny. Mundurowi będą przypominać kierującym, że dający się we znaki smog, to nie tylko „zasługa” kominów fabryk i słabej jakości paliwa opałowego domów jednorodzinnych, ale także niesprawnych technicznie pojazdów.

Pamiętajmy!

Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

Art. 66 ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Art. 132. ust. 1. pkt 1 lit. c Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.