Narada roczna mysłowickich policjantów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Narada roczna mysłowickich policjantów

Data publikacji 11.01.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach odbyła się narada podsumowująca wyniki pracy mundurowych w 2018 roku. W obecności władz miasta, przedstawicieli prokuratury i sądu oraz służb mundurowych stróże prawa podsumowali efekty pracy w minionym roku oraz nakreślili priorytety na nowy rok. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak.

Narada  podsumowująca wyniki uzyskane przez mysłowicką jednostkę odbyła się w środę 9 stycznia w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak. Wśród zaproszonych gości byli Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach Piotr Kula, Prokurator Rejonowy w Mysłowicach Elżbieta Tkaczewska-Kuk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice Edward Lasok, Przewodniczący Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa Artur Bula, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Sandra Jędrzejas, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach mł. bryg. Mirosław Wiktor, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Mysłowicach Magdalena Kawka-Nowatkowska, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. śląskiego asp. sztab. Michał Szczęśniak oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy mysłowickiej komendy.

Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Mysłowicach nadkom. Dariusz Koniak, który przywitał zgromadzonych i złożył podziękowania za zaangażowanie i wytężoną pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy oraz za wzorową współpracę z sądem, prokuraturą, urzędem i służbami mundurowymi. Komendant przedstawił informacje o wynikach pracy osiągniętych przez wydziały mysłowickiej jednostki i przypomniał o najważniejszych wydarzeniach minionego roku. Następnie omówił zagadnienia statystyczne związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i programem„Dzielnicowy Bliżej Nas".

Po Komendancie głos zabrał Prezydent Dariusz Wójtowicz. W swoim wystąpieniu podziękował mundurowym za stanie na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego i wyraził nadzieję, że współpraca pomiędzy wszystkimi służbami i instytucjami miejskimi przebiegać będzie, tak jak do tej pory, wzorowo stanowiąc jeden zgrany "team". 
Następnie słowa uznania w kierunku mysłowickich stróżów prawa skierował SSR Piotr Kula, a po nim Prokurator Rejonowy Elżbieta Tkawczeska-Kuk, która również przedstawiła wyniki pracy prokuratury. 

Miniony rok podsumował także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak. Komendant podziękował mysłowickim policjantom za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie zadań. Inspektor podkreślił, że pomimo trudności, które miały miejsce w ubiegłym roku osiągnięte wyniki, a w szczególności należycie zabezpieczony COP24 są powodem do satysfakcji. Wskazał również obszary, w których należy jeszcze pracować dla osiągnięcia pełnej satysfakcji.

Na koniec spotkania swoje podziękowania i wyrazy uznania dla policjantów złożyli jeszcze przedstawiciele straży pożarnej i straży miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice oraz asp. sztab. Michał Szczęśniak z NSZZ Policjantów.

  • narada roczna KMP Mysłowice
  • narada roczna KMP Mysłowice
  • narada roczna KMP Mysłowice
  • narada roczna KMP Mysłowice
  • narada roczna KMP Mysłowice
  • narada roczna KMP Mysłowice