Ślubowanie klasy policyjnej w II LO - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Ślubowanie klasy policyjnej w II LO

Data publikacji 10.12.2019

Bardzo ważny dzień miał dzisiaj miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach. Młodzi mundurowi z klas o profilu policyjnym złożyli uroczyste ślubowanie przed szkolnym sztandarem i zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły. W uroczystościach udział wziął I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach mł. insp. Roman Fitrzyk.

Dbanie o dobre imię szkoły i sumienne wypełnianie obowiązków ucznia - to w obecności rodziców, nauczycieli, starszych kolegów i zaproszonych gości ślubowali licealiści klasy o profilu policyjnym z II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach. Wśród uczestniczących w uroczystości osób, nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych. Mysłowicką jednostkę reprezentował I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach mł. insp. Roman Fitrzyk.

W tych doniosłych chwilach uczniowie wiążący swoje dalsze życiowe plany ze służbą mundurową złożyli ślubowanie. W uroczystym apelu uczestniczyli także przedstawicieli władz samorządowych oraz współpracujących ze szkołą instytucji i urzędów. Po części oficjalnej, uzdolniona młodzież zaprezentowała zgromadzonym gościom swój program artystyczny. Były patriotyczne wiersze i piosenki oraz pokaz musztry paradnej.

Klasy mundurowe cieszą się dużym zainteresowaniem, w tym roku szkolnym w II LO powstały dwie takie klasy. Ten profil kształcenia w szkole średniej polecany jest przede wszystkim kandydatom, którzy marzą o służbie w mundurze. Oprócz stałych przedmiotów, młodzież ma okazję poznać podstawy prawa karnego, ustawę o policji, czy też inne przepisy związane z administracją i bezpieczeństwem. W trakcie prowadzonych przez specjalistów zajęć praktycznych, uczniowie doskonalą natomiast swoją sprawność fizyczną i umiejętności na strzelnicy, m.in. poznają budowę broni oraz przepisy regulujące jej użycie. Wiedza ta i umiejętności z pewnością przydadzą się, kiedy włożą policyjny mundur i będą przemierzać radiowozem ulice miasta.

  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach
  • Ślubowanie klas mundurowych w II LO w Mysłowicach