Zatrzymaj się i żyj! - BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Zatrzymaj się i żyj!

Data publikacji 06.03.2018

Policjanci z wydziału ruchu drogowego mysłowickiej komendy, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei z Jaworzna przeprowadzili akcję „ Bezpieczny przejazd ”. Akcja ta miała na celu podniesienie świadomości zarówno wśród kierowców, jak i pieszych, związanych z zagrożeniami wynikającymi z niezachowania należytej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych.

Wczoraj od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia w Mysłowicach można było spotkać wspólne patrole policjantów drogówki z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei. W kilku miejscach, w rejonie przejazdów kolejowych patrole te sprawdzały czy użytkownicy dróg prawidłowo z nich korzystają. Celem kampanii "Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj" jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z braku ostrożności na przejazdach, utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa. 
Wczorajsze działania poprzedziła prelekcja w II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej, w trakcie której omówiono prawidłowe zachowania na drodze oraz skutki i konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań. Stróże prawa przedstawili też młodzieży algorytm postępowania w nagłych wypadkach oraz sposoby zachowania na miejscu wypadku komunikacyjnego.

Podczas pełnionej służby, mundurowi po raz kolejny przypominali kierowcom, że na torach pierwszeństwo ma pociąg oraz zalecali zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejazdów kolejowych. Stróże prawa przypominali także, że osoby poruszające się pojazdami, które wjeżdżają na przejazd, gdy opuszczane są już zapory lub gdy nie zostaną jeszcze do końca podniesione, popełniają wykroczenie zagrożone wysoką grzywną. Obecność mundurowych w pobliżu przejazdów oddziaływała prewencyjnie na użytkowników dróg, którzy z dużą ostrożnością i rozwagą pokonywali te niebezpieczne miejsca.

Ładowanie odtwarzacza...