Kierownictwo Komendy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Kierownictwo Komendy

Kierownictwo Komendy

 

Komendant Miejski Policji

w Mysłowicach

 

 

   podinsp. mgr Dariusz KONIAK

 tel. 47 852 62 13

 

 

 

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Mysłowicach

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach mł. insp. Roman Fitrzyk

 

     mł. insp. mgr Roman Fitrzyk 

  tel. 47 852 62 33

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. mgr Piotr Ślęzak

tel. 47 852 62 60

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp.szt.  Marcin Kuźma

tel. 47 852 62 60

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

nadkom. mgr Aleksandra Jasińska

tel. 47 852 62 91

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. mgr Piotr Migacz
tel.47 852 62 81

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp.szt. Adam Śliwa

tel. 47 852 62 26

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. mgr Rafał Kowalczyk

tel. 47 852 62 88

 

Kierownik Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą

 nadkom. mgr Tomasz Kawala

tel. 47 852 62 71

 

Ekspert ds. Kontroli

podinsp. mgr inż. Jarosław Niziołek

tel. 47 852 62 32