Wiadomości

UROCZYSTA ODPRAWA ROCZNA MYSŁOWICKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 12.01.2018

Dzisiaj w mysłowickiej komendzie odbyła się narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa w Mysłowicach za rok 2017, wyniki osiągnięte przez mysłowickich policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz KRZYSTYNIAK. Naradę prowadził szef mysłowickich policjantów nadkom. Dariusz KONIAK.

W dzisiejszej naradzie kierownictwa, podsumowującej wyniki uzyskane przez mysłowicką jednostkę, uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz KRZYSTYNIAK. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach Beata Długajczyk, Prokurator Rejonowy Prokuratury w Mysłowicach Elżbieta Tkaczewska-Kuk, Komendant Straży Miejskiej w Mysłowicach Ginter Płaza, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach mł.bryg. Mirosław Wiktor, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta Mysłowice Marek Lis, Przewodniczący NSZZ Policjantów asp.szt. Michał Szczęśniak, policjantki i policjanci oraz pracownicy służby cywilnej z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Szef mysłowickiej jednostki, podsumował efekty ubiegłorocznej pracy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach oraz wskazał zadania do realizacji w 2018 roku. nadkom. Dariusz KONIAK podziękował za dotychczasową pracę wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym. Odrębne podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz za dofinansowanie do zakupu 2 pojazdów służbowych oznakowanych,zakup kamery cyfrowej, alkomatu stacjonarnego, dwóch rollup'ów, noktowizora, sprzętu elektronicznego oraz dwóch kasków do skuterów służbowych.

Oficjalną część spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz KRZYSTYNIAK, który scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz priorytety Komendanta Głównego Policji w zwalczaniu przestępczości w bieżącym roku.