Wiadomości

Czy wiesz jak się zachować, gdy ruchem kieruje policjant?

Data publikacji 31.10.2019

Akcja "Znicz 2019" to czas wzmożonej pracy policjantów. To oni czuwają nad bezpieczeństwem pieszych i kierujących, niejednokrotnie przemierzających wiele kilometrów, by odwiedzić groby bliski. To oni nierzadko prowadzić będą ręczną regulację ruchem. Szczególnie w tym okresie należy pamiętać, że zgodnie z hierarchią ważności na skrzyżowaniu, to policjant kierujący ruchem jest najważniejszą na nim osobą. Wszyscy kierujący są zobowiązani do wykonywania jego poleceń.

Kierowanie ruchem drogowym to jedno z podstawowych zadań policjantów ruchu drogowego. Zarówno funkcjonariuszom, jak i wszystkim uczestnikom ruchu, zależy na tym, aby odbywał się on nie tylko płynie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Rola policjantów jest tutaj niezwykle istotna, gdyż to właśnie od nich, jako specjalistów w tej dziedzinie, użytkownicy dróg będą oczekiwać pomocy podczas ,,korków '', czy w trakcie utrudnień powstałych w wyniku zdarzeń losowych. Dlatego ważne jest bezwzględne stosowanie się kierujących do poleceń wydawanych przez mundurowych, którzy ręcznie kierują ruchem.

policjantka kieruje ruchem

Jak wynika z policyjnego doświadczenia, bardzo często „korki” na drodze powodują sami kierujący. Wystarczy kilka samochodów, których kierowcy zatrzymają się obok policjanta kierującego ruchem z prośbą o udzielenie informacji, aby ruch został zatamowany. Tymczasem policjanci na drodze nie posiadają zwykle wiedzy na temat wolnych miejsc parkingowych. Ich rola to zapewnienie płynności i przepustowości ruchu w miejscu, gdzie się znajdują.

policjantka kieruje ruchem

Pamiętajmy, że z drogi korzystają wszyscy. Poza tymi, którzy szukają miejsc parkingowych w związku z imprezą, są również pozostali uczestnicy ruchu drogowego przemieszczający się do innego punktu.

Ponadto zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Na uwagę zasługuje także fakt, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Ładowanie odtwarzacza...