Podsumowanie środowej akcji NURD - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Podsumowanie środowej akcji NURD

Data publikacji 06.12.2019

Policjanci ruchu drogowego prowadzili w środę działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Miały one na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. W trakcie działań mundurowi ujawnili w sumie 70 wykroczeń.

W ramach akcji policjanci w szczególności obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Policjanci zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami, mogące doprowadzić do zagrożeń dla pieszych uczestników ruchu drogowego.

Celem działań było przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie akcji mundurowi ujawnili w sumie 70 wykroczeń popełnionych przez kierujących względem pieszych. Do najczęstszych należało przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych i wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem.